rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechten en plichten zijn.

De hoogte van de kosten wordt verder beïnvloed door uw gezinssamenstelling (singles betalen minder premie) en de vraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren. Ook kennen een aantal rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kosten in het geval er welbeschouwd een advocaat moet worden ingeschakeld. Een ongelimiteerde bescherming van deze externe kosten leidt over het algemeen tot een wat hogere premie.

Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen kunt u via hun website aan de hand van uw gezinssamenstelling en gewenste bescherming zelf berekenen hoe veel maandprijs u moet betalen. Ook kunt u op enkele websites verscheidene rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijken.

Pluspunten van de rechtsbijstandverzekering

De jaarkosten van een rechtsbijstandverzekering (enkele honderden euro’s per jaar) is simpel terugverdiend als u deze premie vergelijkt met de kosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De bescherming geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door zekere modules wel of juist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolis min of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekering kan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen niet voor grote juridische kosten komt te staan.

    Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

    Net als bij veel andere verzekeringen betaalt de klant ook de bij rechtsbijstandsverzekering een eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dus raadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf te uitbetalen. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, is afhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor een overzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijk wat schelen op de maandprijs.