rechtsbijstandverzekering nodig

Rechtsbijstandverzekering Voor Verhuurders

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Onder andere als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de onkosten van deze rechtsbijstand.

De hoogte van de maandprijs wordt verder beïnvloed door uw gezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en de vraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren. Tevens kennen niet alle rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kosten in het situatie er uiteindelijk een advocaat moet worden ingeschakeld. Een ongelimiteerde bescherming van deze externe kosten leidt vaak tot een wat hogere premie.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om per definitie de voordeligste rechtsbijstandverzekering te kiezen. Maar de meest goedkope hoeft zeker niet de betere te zijn. De kwaliteit van de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij een juridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van de bescherming zijn minstens zo belangrijk.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder zekere polisvoorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de onkosten van een externe advocaat betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Ook krijgt de advocaat een betaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet acuut nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit diverse door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Denkt u onder andere aan het verhalen van gebreken aan uw auto na een aanrijding, het verhalen van letselgebreken door een aanrijding. Ook als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroep op deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank of alchohol.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- of verkoop van effecten, problemen rondom uw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van drie maanden vanaf het vinden van de polis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekering geen bescherming biedt voor al lopende geschillen.

Verschillende typen rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering voor verhuurders,rechtsbijstandverzekering-voor-verhuurders

Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met aparte dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is het belangrijk te weten welke dekking er gekozen moet worden.

In het verkeer ontstaan er veel geschillen. Bijvoorbeeld als men bij een ongeluk betrokken is. De rechtsbijstandsverzekering kan dan helpen met de afronding van de casus. Je bent dus extra verzekerd voor juridische bijstand als je een conflict hebt opgelopen bij deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij niet alleen om ongelukken met de auto of motor, maar ook als voetganger of fietser. Om die reden noemt men deze verzekering in de volksmond vaak verkeersrechtsbijstandverzekering.