goede rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Arbeid

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeluk in het verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechten en plichten zijn.

De hoogte van de premie wordt verder beïnvloed door uw gezinssamenstelling (singles betalen minder premie) en de vraag of u een vrijwillig eigen risico wilt accepteren. Tevens kennen sommige rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kosten in het situatie er toch een advocaat moet worden ingeschakeld. Een ongelimiteerde dekking van deze externe onkosten leidt vaak tot een wat hogere premie.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om per definitie de voordeligste rechtsbijstandverzekering te kiezen. Maar de voordeligste hoeft natuurlijk niet de voordeligste te zijn. De klasse van de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij een juridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van de dekking zijn minstens zo belangrijk.

Voordelen van de rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering (enkele honderden euro’s per jaar) is simpel terugverdiend als u deze premie vergelijkt met de kosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

 • De dekking geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
 • U kunt door bepaalde modules wel of juist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolis min of meer op maat maken.
 • Een rechtsbijstandverzekering kan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen niet voor grote juridische kosten komt te staan.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunt hierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht, inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekking is voldoende voor het oplossen van problemen bij het aanschaffen of huren van consumentengoederen, een probleem met een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zich gemakkelijk op te lossen geschillen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of een ander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met een pensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekking opgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’, die gericht is op geschillen met een verhuurder van een woning. Ook geschillen die u met uw buurman of andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel, het gaat in dit geval alleen om conflicten die betrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hoge onkosten voor juridische hulp bij problemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om geschillen waar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht & vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op het gebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleem verwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden de kosten voor juridisch advies verzekerd met deze dekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijen aangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekking interessant is.