Aansprakelijkheidsverzekering Student

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw vriendin aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je papegaai. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevens als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een paar euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kunt bij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt aan gaan. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 per geval. U kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens de wet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt tevens iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de gebreken uit eigen zak betalen. Een kleine schade is vrijwel altijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan loopt de schade al snel op.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een AVP betaald letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet vergoed
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden uitgekeerd door een WA verzekering

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is het vinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12 maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en zeker geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht op het moment dat je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering met sport- en spelmodule. Die vergoedt schade lopende bijvoorbeeld sportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedt die optie aan. Als spelende vriendjes of oppassers bij jou thuis iets vernielen, kun je geen beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering, maar wellicht wel op de AVP van de ouders van het vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun je dat laten betalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebt afgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemand helpen klussen leidt soms tevens tot schade. Die is vergoedt via respectievelijk de opzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijn meeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er een baby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.