Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd alvorens je begint met kosten aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat vinden.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij kosten aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je vrouw per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor schade waar jij of je dochter verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor schade aangebracht door je kat. ook ben jij aansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is niet geboden voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of je kind iets doet waardoor gebreken ontstaat, kun je over het algemeen verantwoordelijk worden gesteld voor de schade. Dat houdt in dat de verzekerde opdraait voor de schade aan spullen, maar tevens voor gebreken aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een AVP?

De AVP sluit je af om je te beschermen voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen. Denk aan de laptop van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een laaghangend touw in jouw kamer en zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt bijna alle gebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van 1.250.000 euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar tevens die van de persoon die je per ongeluk gebreken toebrengt. Wij assisteren bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet uitbetaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als klant schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. Ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw dochter je iPad stuk maakt, zal de AVP geen betaling uitbetalen.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht terwijl je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijven Nederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maar ook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoek naar de meest voordelige WA Verzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geboden stelt, maar men wil hierna wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel alles goed geregeld willen hebben, maar over het algemeen hebben klanten dit gevoel al wanneer ze er ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleen van belang is dát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Het afsluiten van een WA Verzekering vergoedt in veel gevallen onder meer niet de schade die een kind spelenderwijs kan toebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumenten dat wel denken. Als particulier is het daarom van betekenis om je niet alleen ‘goedkoop’ maar ook ordinair ‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Snel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor kosten aansprakelijkheidsverzekering vinden.