Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Is Een Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Wat is een WA verzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw dochter verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, houdt in niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens verantwoordelijk voor gebreken aangebracht door je papegaai. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is niet verplicht voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of je zoon iets doet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat houdt in dat jij opdraait voor de gebreken aan spullen, maar tevens voor gebreken aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je collega die valt over een losliggend snoer in jouw huis en zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt bijna alle gebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met de AVP bescherm je naast je eigen banksaldo, maar tevens die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij assisteren bij het maken van een keus voor de WA verzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een AVP uitbetaald letsel schade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een nihil hoekje. De onkosten voor het vergoeden van de veroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een WA verzekering met dekking voor het gehele gezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en zeker geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw kind je iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen uitbetaling uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht terwijl je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel optie vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering met sport- en spelmodule. Die betaalt gebreken gedurende onder andere sportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedt die optie aan. Als spelende vriendjes of oppassers bij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering, maar wellicht wel op de AVP van de ouders van het vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun je dat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebt afgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemand helpen klussen leidt soms ook tot schade. Die is betaalt via respectievelijk de opzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijn meeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er een baby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Easy overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht aan gaan.