Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Hoe Werkt Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd alvorens je begint met hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er 1 gaat aan gaan.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor gebreken aangericht door je papegaai. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet verplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of je vrouw iets doet waarmee schade ontstaat, kun je namelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor de materiële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegen gebreken waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan anderen of de spullen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een laaghangend touw in je woning en zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet alleen de gebreken die jij hebt gemaakt, tevens die van bijvoorbeeld je logés. Met een AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van 1.250.000 euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen portemonnee, maar tevens die van degene die je onverhoopt gebreken toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste WA verzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

 • Een WA verzekering wordt tevens wel WA verzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letsel gebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet vergoed
 • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij als verzekerde aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde gebreken aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Ook met kleine kinderen zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehele gezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en zeker geen reden om een polis niet af te sluiten. ook ben je als je g1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind onder andere). Als jouw kind je iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen betaling uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de AVP niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel optie vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeraar

Twijfel je tussen verzekeraars, dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het voordeligste bij uw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgende eigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeraar eigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je je schade melden?
 5. Biedt de verzekeraar tevens een pakket aan waar ook de opstalverzekering en inboedelverzekering onder valt?

  Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.