Aansprakelijkheidsverzekering Student

Heb Ik Een Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een WA verzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij heb ik een aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de schade als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of je partner verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, houdt in niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor gebreken aangericht door je kat. ernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro maandelijks kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niet dubbel gedekt zijn en tevens niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is in het algemeen geen overtollige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zit in het algemeen toch wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieel geen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas in een niet groot hoekje en komt te allen tijde op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkosten kunnen nogal in enkele stappen oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs elke maand kunt u dit dreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per 12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel WA verzekering genoemd
  • De WA verzekering vergoed letsel gebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij als verzekerde aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als klant gebreken aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een nihil hoekje. De onkosten voor het betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12 maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en absoluut geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind jouw dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden.

Schade door opzet, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die gebreken werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de WA verzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel optie vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt afsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Daarnaast is voor iedereen die een voertuig bezit, in de regel een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WA Autoverzekering niet verplicht was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet te overzien zijn.

In enkele stappen overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor heb ik een aansprakelijkheidsverzekering vinden.