rechtsbijstandverzekering zzp

Beste Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een consument bent bent of een bedrijf hebt. Het kan immer voorkomen dat u in een juridisch conflict betrokken raakt. Veel mensen hebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom is professionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kan simpel in de papieren lopen. Het is daarom interessant om u te verzekeren tegen de kosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest u op onze website.

Het is in de praktijk niet altijd gemakkelijk om uw recht te halen. Mocht u per slot van rekening in de rechtszaal belanden dan kunt u over het algemeen niet zonder een advocaat. Een advocaat kost al in enkele stappen meer dan tweehonderd euro per uur. Voor rondom hetzelfde bedrag per 12 maanden heeft u een rechtsbijstandverzekering.

De onkosten van een rechtsbijstandverzekering hangen met name af van de dekking die u wenst. De meeste rechtsbijstandpolissen zijn namelijk modulair opgebouwd: hoe meer u wilt verzekeren, hoe hoger de premie.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om per definitie de goedkoopste rechtsbijstandverzekering te kiezen. Maar de voordeligste hoeft vanzelfsprekend niet de beste te zijn. De kwaliteit van de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij een juridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van de dekking zijn minstens zo belangrijk.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten of juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de onkosten van een externe advocaat betaald.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen 2 typen rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De 1ste vorm biedt alleen recht op juridische assistentie als u een juridisch conflict heeft in verband met uw Deelname aan het verkeer. Als u niet alleen bescherming heeft bij conflicten circa uw auto (of motor), maar ook als u als fietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesproken van een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit verschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online) verkrijgen die u als consument gedaan heeft. Ook problemen met uw gas- en licht-, telecom- of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventuele letselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding vrijwel altijd in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- of verkoop van effecten, problemen ruwweg uw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren een wachttermijn van 3 maanden vanaf het vinden van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor reeds lopende geschillen.

Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor beste rechtsbijstandverzekering,beste-rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met aparte dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is het belangrijk te weten welke dekking er gekozen moet worden.

Wie kiest voor een dekking over het inkomen, krijgt juridische hulp als hij dreigt ontslagen te worden of een ander juridisch geschil heeft met de baas. Deze dekking is niet alleen nuttig als men problemen met het pensioenfonds heeft. De dekking is alleen geldig voor consumenten in loondienst. Wie eigen ondernemer of ZZP’er is, moet daarvoor een aparte verzekering afsluiten.