Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zakelijk is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je papegaai. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet geboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouw vriendin iets doet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de schade aan spullen, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kunt bij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt vinden. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 per gebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens de wet aansprakelijk voor. Dat houdt in dat je de kosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt ook iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de schade met eigen middelen betalen. Een kleine gebreken is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan loopt de gebreken al snel op.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Zuivere vermogensschade is tevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij als verzekeringnemer aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekering is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant gebreken toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. ernaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je verzekering (je partner of kind onder andere). Als je kind jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht terwijl je tezamen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van invloed zullen zijn op de hoogte van de kosten en kan de kosten daarom ook anders uitvallen bij verscheidene verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage kosten met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de optie om het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens gedekt van dat er in geen situatie bijkomende kosten zullen zijn in situatie van een ongeval.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar ook de keuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest gewone methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

In enkele stappen overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zakelijk aan gaan.