Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Aansprakelijkheidsverzekering Waarom

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering waarom, en voordat je er een gaat afsluiten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering waarom is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je kind per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw partner aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms tevens verantwoordelijk voor gebreken aangebracht door je hond. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekering voluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het in principe voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbare verzekering, net als een opstalverzekering voor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet dubbel gedekt zijn en tevens niet voor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen onnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zit in het algemeen tenslotte wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieel geen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas in een nihil hoekje en komt altijd op een moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kosten kunnen nogal snel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u dit perikel al afdekken. Voor zo’n €34 per jaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een AVP uitgekeerd letsel gebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als consument gebreken aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met kinderen zit een ongeluk in een nihil hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan erg hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en absoluut geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je g1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op je polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen uitbetaling uitbetalen.

Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen optie. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keus vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijven Nederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maar tevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoek naar de goedkoopste WA Verzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering vereist stelt, maar men wil dan wel zo goedkoop een optie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel alles goed geregeld willen hebben, maar over het algemeen hebben consumenten dit gevoel al op welk moment ze er ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleen van invloed is dát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Het afsluiten van een WA Verzekering vergoedt in veel situaties bijvoorbeeld niet de schade die een kind spelenderwijs kan toebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumenten dat wel denken. Als particulier is het daarom van belang om je niet alleen ‘goedkoop’ maar tevens standaard ‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering waarom vinden.