Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je zoon per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangericht door je huisdier. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet geboden in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of je gezinslid iets doet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun je namelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat houdt in dat de verzekerde opdraait voor de schade aan spullen, maar tevens voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegen gebreken waar je wettelijk verantwoordelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een laaghangend touw in je woning en zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, tevens die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van €1.000.000.

Met de AVP bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo, maar tevens die van de persoon die je per ongeluk gebreken toebrengt. Wij assisteren bij het maken van een keus voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • De AVP betaald letsel gebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekering is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als consument schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een WA verzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12 maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op je polis (je partner of kind onder meer). Als jouw kind jouw dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van invloed zullen zijn op de hoogte van de maandprijs en kan de premie daarom ook anders uitvallen bij verscheidene verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage kosten met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel dure consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook gedekt van dat er in geen geval bijkomende kosten zullen zijn in geval van een claim.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tevens de optie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest algemene methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren vinden.