Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Aansprakelijkheidsverzekering Uitleg

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering uitleg is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type gebreken. Een AVP vergoedt de schade als jij of je partner per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of je zoon aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor gebreken aangebracht door je huisdier. ernaast ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is niet vereist in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouw familie iets doet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun je over het algemeen verantwoordelijk worden gesteld voor de geleden gebreken. Dat houdt in dat jij opdraait voor de schade aan goederen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niet te hoog verzekerd zijn en ook niet voor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen geen onnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zit waarschijnlijk immers wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieel geen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje en komt altijd op een moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkosten kunnen nogal snel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs per maand kunt u dit gevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

 • De WA verzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letsel schade en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
 • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeval in een niet groot hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en sowieso geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Dekking WA verzekering

Een WA verzekering dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jij verantwoordelijk voor bent zoals immateriële gebreken bij derden en schade aan materiële zaken
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door je zoon
 • schade als gevolg van een mankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel optie vrijheid in.

  Voor wie en waarom?

  Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er ruwweg in 2 typen: een singles- of een gezinsdekking.

  De namen zeggen het al: als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen tevens verzekerd. Dat is tevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés meeverzekerd.

  Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering uitleg afsluiten.