Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Kosten Per Maand

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering kosten per maand is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij of je kind verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens verantwoordelijk voor gebreken aangebracht door je kat. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet voorgeschreven in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouw partner iets doet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de schade aan goederen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een AVP?

Een AVP ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een laaghangend snoer in jouw schuur en zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een AVP bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per abuis gebreken berokkent. Wij begeleiden bij het maken van een mogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WA verzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als consument schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Ook met huisdieren zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De kosten voor het betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je afdraagt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en sowieso geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je g1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind je iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen bescherming bieden.

Schade door opzet, zoals vandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de AVP niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere premie die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keus vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het zeker niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt afsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Daarnaast is voor iedereen die een voertuig bezit, in de regel een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WA Autoverzekering niet voorgeschreven was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet te overzien zijn.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering kosten per maand afsluiten.